VCELKA SLUNENKA : JAKUB STREIT
NAKLADATELSTVI FABULA, 2003